Over Sjofar

Het koor werd opgericht als jeugdkoor, nu meer dan 40 jaar geleden, maar is nu een interkerkelijk gemengd koor van zo’ n 35 leden. Naast een jaarlijks concert zingen wij in diensten en vieringen maar ook bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse open monumentendag of evenementen via Scholen in de Kunst.

De sjofar is een (rams)hoorn, verwijzend naar de hoorn van de ram die geofferd werd door Abraham in plaats van zijn zoon Izaak. De sjofar werd gebruikt tijdens de Joodse eredienst en wordt ook vaak vertaald als ”bazuin”. Het gebruik van de sjofar ging vaak gepaard met muziek en het prijzen van God. Ook werd deze gebruikt in de strijd.