Hij alleen

Tekst & muziek: Travis & Angela Cottrell (originele titel: To the King)
Nederlandse vertaling: Miriam Emmink - Duijf
 
Vers (2x)
Hij alleen is Koning
Oneindig, onzichtbaar, 
Hij alleen is Koning, de Enige God
Hij alleen is Koning
Oneindig, onzichtbaar, 
Hij alleen is Koning, de Enige God
 
Refrein 1
Wij verhogen, wij aanbidden
Koning Jezus, voor eeuwig, amen!
Wij verhogen, wij aanbidden
Koning Jezus, voor eeuwig, amen!
Voor eeuwig en eeuwig amen!
 
Vers
Refrein
Bridge (2x)
 
Hef een loflied aan
Looft Zijn heil’ge naam
Breng Hem dank en eer. Hij regeert!
Wees verheugd in Hem
Prijs Hem met je stem
Heel de aarde juicht: Hij regeert!
 
Refrein 2
Wij verhogen, wij aanbidden
Koning Jezus, voor eeuwig, amen!
Wij verhogen, wij aanbidden
Koning Jezus, voor eeuwig, amen!
Bridge
Einde (5x)
Hij alleen, Hij alleen
Tekst & muziek: Travis & Angela Cottrell
© 2009 First Hand Revelation Music / Small Stone Media 

Repetities

Iedere dinsdagavond van 20:00 tot 22:00
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 Amersfoort

Een keer meedoen?

Mail ons!