Sing to the king

Sing to the King
 Martin Alfsen
Chorus:
Sing, sing to the King,
The Lord of all creation.
Sing, sing to the King,
The One who set us free.
He is our God,
He rules heaven and earth.
Sing, sing to the King,
The Lord our God.
Verse 1:
He is the Creator,
Our everlasting Father.
To Him belong power and glory
We praise His holy name.
Chorus:
Verse 2:
He is our Saviour
He fought and won our freedom.
To Him belong power and glory,
We praise His holy name, 
His name…
Chorus:
Refrein:
Zing, zing voor de Koning
De Heer van de hele schepping.
Zing, zing voor de Koning
Degene die ons heeft vrij gezet.
Hij is onze God
Hij regeert over hemel en aarde.
Zing, zing voor de Koning
De Heer onze God.
Vers 1
Hij is de Schepper
Onze eeuwige Vader
Hem komt alle macht en eer toe.
Wij prijzen Zijn heilige naam.
Refrein:
Vers 2:
Hij is onze Redder
Hij vocht en won onze vrijheid
Hem komt alle macht en eer toe.
Wij prijzen Zijn heilige naam.
Zijn naam…
Refrein:
©2002 Norsk Musikforlag A/S, Oslo

Repetities

Iedere dinsdagavond van 20:00 tot 22:00
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59 Amersfoort

Een keer meedoen?

Mail ons!